onsdag 7 mars 2012

SMC svarar! Chopprar ska inte förbjudas i EU!

På flera svenska hemsidor finns artiklar om att chopprar ska förbjudas i EU. Det stämmer inte. Genom SMC är du medlem i FEMA som sliter i Bryssek för att vi i framtiden ska kunna bygga om, amatörbygga och modifiera motorcyklar. Ett nytt regelverk för typgodkännande avhandlas just nu men regelverket handlar främst om vilka krav som ska ställas på standardhojar vid typgodkännandetillfället. Till exempel vilka motorcyklar som ska ha ABS, krav på avgasemissioner och liknande.EU:s typgodkännanderegler riktar sig främst mot MC-tillverkare. SMC, SFRO och finska SMoto har träffat EU-kommissionen för att diskutera frågan och vissa artiklar. FEMA och FEMA:s medlemmar har uppvaktat EU-parlamentariker. Självklart ska reglerna som tas fram vara skrivna så att möjligheten att få unika hembyggen finns kvar i framtiden. SMC har hittills inte sett något som tyder på förbud. Det finns INGET som tyder på att chopprar ska förbjudas.

Mer via länken: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Chopprar-ska-inte-forbjudas-i-EU/

Men vi rekommenderar att skriva på nedanstående lista ändå, bra att EU:s pampar ser att det finns motstånd.


ICMC

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar